Primeira forza sindical [Duarte Correa]

OPINIÓN | Moitas veces a militancia nacionalista inmersa en múltiples loitas e condicionada por unha axenda marcada polo adversario, que sitúa como único ámbito de noticia e por tanto único ámbito de actuación relevante, a actividade política institucional, non é capaz de coñecer os logros acadados.