Galego certo (3): Se callar, é incorrecto dicir ‘*ao mellor’. Pois é!

GALEGO CERTO | A expresión ‘ao mellor’, infelizmente bastante habitual, é un calco do castelán ‘a lo mejor’. Debemos evitala porque, aliás, nós temos expresións propias que podemos empregar. Con iso contribuiremos, ademais, para fortalecer a súa presenza na lingua viva. Digamos ‘se callar’, ‘talvez’ ou ‘se cadra’. Se quixermos expresar posibilidade ou incerteza debemos recorrer a…

Galego certo (2): *A partires de hoxe direi sempre ‘a partir de’ (e ‘a pesar de’)

GALEGO CERTO | Non é infrecuente escoitar na radio, en intervencións públicas, conversas e mesmo por escrito, as expresións *a partires de e *a pesares de. Son incorrectas, hipergaleguismos que temos que evitar. O correcto é ‘a partir de’ e ‘a pesar de’. De paso, prestemos atención a estoutras expresións: ás veces, ás presas, á parte… Non debemos confundir…

Galego certo (1): É *convinte? Non, non é *convinte. É ‘conveniente’

GALEGO CERTO | Entre os erros máis habituais, resultado da interferencia do español, está *convinte. Trátase dun ‘hipergaleguismo’ que aparece como consecuencia de procurar a diferenza -neste caso desnecesaria- co español e formado por similitude con palabras como saínte ou seguinte. O correcto é conveniente, como tamén inconveniente. *Inconvinte, *provinte, *intervinte ou *nutrinte son erros que debemos evitar. Tamén os chamados hipergaleguismos…

Galego certo (0): Non diga *plantexar, diga formular

GALEGO CERTO | Recuperamos aquí unhas notas, xa publicadas con anterioridade neste blog,  con algúns consellos que visan contribuír para evitarmos erros habituais na lingua empregada na comunicación pública e para mellorarmos o galego que empregamos no día a día. Comezamos cun dos castelanismos máis habituais: *plantexar. Resulta case imposíbel escoitar un debate ou intervención política sen…

Galego certo (4): Nada de *aportar, mais si contribuír para mellorar a lingua

GALEGO CERTO | *Aportar, é un deses castelanismos omnipresentes na comunicación pública no uso que habitualmente se dá a este termo. A palabra aportar é correcta apenas co sentido de ‘chegar a porto’. Para o resto dos casos utilicemos contribuír, fornecer, achegar, facilitar, proporcionar, subministrar… E tamén contribución ou contributo en vez de *aportación.

Galego certo (3): Se callar, é incorrecto dicir ‘*ao mellor’. Pois é!

GALEGO CERTO | A expresión ‘ao mellor’, infelizmente bastante habitual, é un calco do castelán ‘a lo mejor’. Debemos evitala porque, aliás, nós temos expresións propias que podemos empregar. Con iso contribuiremos, ademais, para fortalecer a súa presenza na lingua viva. Digamos ‘se callar’, ‘talvez’ ou ‘se cadra’. Se quixermos expresar posibilidade ou incerteza debemos recorrer a…

Galego certo (0): Non diga *plantexar, diga formular

GALEGO CERTO | Recuperamos aquí unhas notas, xa publicadas con anterioridade neste blog,  con algúns consellos que visan contribuír para evitarmos erros habituais na lingua empregada na comunicación pública e para mellorarmos o galego que empregamos no día a día. Comezamos cun dos castelanismos máis habituais: *plantexar.